Doplněn svod

17.10.2011 08:07

U Ziggy Jarvin-Box doplněn výsledek popisného svodu