Přírodní historie psů

08.02.2011 21:46

Existuje mnoho lidových pohádek o prvním psovi.Podle Indiánů z kmene Kato v Kalifornii byl svět stvořen bohem Nagaichen.Ten nejdříve postavil čtyři velké sloupy v rozích nebes,aby je podepřel a odhalil tak Zemi.Potom se jak procházel po novém světě a začal tvořit věci,kterými by jej naplnil.Pověst dále vypráví,jak byli ze země stvořeni muž a žena,jak byly Nagaichovými šourajícíma se nohama stvořeny potoky a řeky,jak bylo stvořeno každé zvíře a jak mu bylo přiděleno příslušné místo na světě.Každému zvířeti kromě psa.Nikde v celém příběhu není zmínka o tom,že by Nagaicho,stvořitel,stvořil psa.Když ale Nagaicho poprvé vyrazil na svou procházku,vzal si psa s sebou-Bůh už psa měl.Zdá se pravděpodobné,že pro Indiány kmene Kato byla představa člověka chodícího po světě bez psa nemyslitelná a neslýchaná.Pes tu prostě byl odjakživa.Poté,co byl stvořen svět,prostě následoval stvořitele.

 

Kouzlo této pověsti spočívá v její částečné pravdivosti-spojení lidí a psů je skutečně starší než nejranější známky civilizace.Pes byl prvním zdomácnělým zvířetem (pokud to lze posoudit),k jeho domestikaci došlo několik tisíc let před zdomácněním dalších druhů zvířat (ovcí,koz,skotu nebo sobů). Pozůstatky prvních psů jsou vzácné.První pochybnou stopou je zkamenělina domestikovaného psa (jen jeho čelisti a pár zuby) ,stará asi čtrnáct tisíc let.Tento pes byl společníkem lidí v paleolitu (starší doba kamenná) ,kteří žili v jeskyních na území dnešního Iráku.Význam ani stáří této zkameněliny nebyly hned při nálezu v padesátých letech tohoto století doceněny.Čelist totiž patřila psu tak podobná dnešním psům,že archeologové byli přesvědčeni o tom,že se do jeskyně zatoulal novodobý pes a zemřel tam.Připouštěli,že zkamenělá kost by stará mohla být,ale ne zřejmě příliš stará-byla totiž nalezena pouze 60cm pod povrchem usazenin na dně jeskyně.

 

 

Avšak v r.1974 se rozhodli tento nález přehodnotit výzkumníci z Britského muzea v Londýně.Jejich detektivní vědecká práce byla založena na technice datování podle obsahu fluoru v dané kosti.(Kosti jako tato mají při styku s podzemní vodou sklon vázat fluor zákonitým způsobem.) Testy vedly k odhadu stáří kosti na přibližně čtrnáct tisíc let-a to je stejná doba,jež podle archeologů uplynula od časů,kdy byla jeskyně obývána lidmi starší doby kamenné.

 

Na první pohled se čtrnáct tisíc let nemusí zdát jako dlouhá doba-koneckonců dinosauři po Zemi putovali před sto padesáti milióny lety.Na druhou stranu-náš vlastní druh,Homo sapiens,se objevil dříve než před třemi sty tisíci lety.Člověk neandrtálský byl převládajícím „lidským“ druhem v Evropě až do doby před čtyřiceti tisíci lety a první lidé dnešního typu,od nás nerozeznatelní,se objevili před třiceti až třiceti pěti tisíci lety.Je zajímavé podotknout,že první důkazy organizovaného zemědělství jsou pouze deset tisíc let staré-o čtyři tisíce let méně než první důkaz o společenství psa s člověkem.

Do stejného časového rámce jako nález z Iráku zapadá další archeologický objev,který napovídá,že psi již tehdy sloužili jako strážci a společníci.Vykopávkové práce v jižní Evropě vydaly kostru dívky z doby kamenné.Její tělo bylo s láskou složeno do tradiční,téměř předporodní,pohřební polohy,kterou nacházíme při vykopávkách kromaňonských táborů (kromaňonec byl ranější typ Homo sapiens ,později vyhynulý).Právě tento hrob byl od jiných trochu odlišný,neboť kolem dívky byli uloženi čtyři psi,každý směrem do jiné strany.Je těžké bránit se myšlenkám,že psi byli do hrobu umístěni jako strážci milované dívky,jež musela odejít na onen svět v tak mladém věku.

 

Důkazy raného spojení lidí a psů přicházejí z mnoha míst.V Americe byla na místě zvaném Jeskyně jaguárů nalezena sada kostí,která dokládá,že psi sdíleli s lidmi jejich obydlí již před jedenácti tisíci lety.A asi před deseti tisíci lety existovali již v Dánsku dva rozličné druhy psů lišící se velikostí.Důkazy pro společenství mezi lidmi a psy z této doby byly také nalezeny na Sibiři a v Číně.

Zdá se tedy,že před sto stoletími byli již psi rozšířeni po celé zeměkouli a ve všech oblastech světa žili ve společenství lidí.