Řád pro udělování titulu "ČESKÝ ŠAMPIÓN "

08.02.2011 21:20

1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám  jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů)  na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových  pořádaných v ČR.

2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.

3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampión  mají.

4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na  výstavu.

5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných  exteriérových kvalitách psa nebo feny.

 

Udělení titulu Šampión ČR je podmíněno:

1.  

  • Plemena nepodřízená zkoušce: 5x CAC z toho min. 1x z MVP a 1x z výstavy pořádané klubem nebo z MVP

  • Plemena podřízená zkoušce:

    i.    2x CAC z toho min. 1x z výstavy pořádané klubem nebo z MVP + zkouška zařazující na MVP do třídy pracovní

       ii.    5x CAC z toho min. 1x z MVP a 1x z výstavy pořádané klubem nebo z MVP

 

Rozhodnutí mezi variantou i, ii přísluší majitelům psů. Osttaní podmínky zůstávají zachovány. Psům kteří splnili podmínky platné do 31.12.2010, bude šampion přiznán dle původního řádu.

 

2. předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou  výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od  dvou rozhodčích,

3. získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o  získání CAC ČR,

 

4. po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o  získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii  průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení  titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

 

Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1".
Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.

 

Schváleno P ČMKU 22.11.2001.

Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.

 

 

 

Úprava – usnesení 160/03/10 z 25.3.2010 platné od 1.1.2011 – odstavec 1

 

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión - výklad.

Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampión. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampión a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.